Recursos

Bibliografía sobre los chuetas ('xuetes')

Relación de obras literarias que tratan el tema chueta. Se han incluido también las referidas al judaísmo mallorquín.

Autos de fe celebrats per la Inquisició de Mallorca en els darrers anys del segle XVII, OLIVER GASÀ, Bartomeu, ca. 1691.
L'adeu del Jueu
, PICÓ i CAMPAMAR, Ramon, 1867.
La filla de l'argenter, PICÓ i CAMPAMAR, Ramon, 1872.
A S. M. el Rey, TARONGÍ CORTÈS, Josep, 1877.
Lo fogó dels juheus, PONS i GALLARZA, Josep Lluís, 1892.
El xueta (cançó), D'EFAK, Guillem, 196?.
Càbales del Call (poemario), FIOL, Bartomeu, 2005.
Novela y narración Jorge Aguiló o Misterios de Palma, INFANTE, Eduardo, 1866.
Los muertos mandan, BLASCO IBÁÑEZ, Vicente, 1909.
La mayorquine, GAUBERT, Ernest, 1914.
Por el amor al dolor. Una chuetada, MONASTERIO, Antonia de, 1924.
Mort de dama, VILLALONGA PONS, Llorenç, 1931.
La custodia, AGUILÓ AGUILÓ, Marià, 1956.
Els emparedats, MOYÀ i GILABERT DE LA PORTELLA, Llorenç, 1958.
Primera memoria, MATUTE, Ana Maria, 1960.
El chueta, FERRA i MARTORELL, Miquel, 1984.
Contes del Call, FERRA i MARTORELL, Miquel, 1984.
Carrer de l'Argenteria, 36, SERRA i BAUÇA, Antoni, 1988.
La por, ben AVRAHAM, Nissan, 1992.
Dins el darrer blau, RIERA, Carme, 1994.
La casa del pare, SEGURA AGUILÓ, Miquel, 1995.
L’atlas furtiu, BOSCH, Alfred, 1998.
Sangre judía, BONNIN,Pere,1998.
Cap al cel obert, RIERA, Carmé, 2000.
Josep J. Xueta, POMAR, Jaume, 2001.
El darrer chueta de Mallorca, AGUILÓ, Tano, 2002.
Le maître des boussoles, REY, Pascale, 2004.
La aguja de luz, TURRENT, Isabel, 2006.
Els crepuscles més pàl·lids, LÓPEZ CRESPÍ, Miquel, 2009.
Teatro Entremès d'un fadrí gran pissaverde, anónimo, siglo XVIII
La cua del chueta, UBACH i VINYETA, Francesc d'Assis, 1881.
Dilluns de festa major, MAYOL MORAGUES, Martí, 1955.
El fogó dels jueus, MOYÀ i GILABERT DE LA PORTELLA, Llorenç, 1962.
Els comparses, CORTÈS CORTÈS, Gabriel, 1963.
A l'ombra de la Seu, VILLALONGA PONS, Llorenç, 1966.
Libros de viajes y memorias Voyage dans les lles Baleares et Pithiuses, GRASSET DE SAINT-SAEVEUR, André, 1800-05.
Notas y observaciones hechas en mi viaje y permanencia en Mallorca, DE CABANYES Y BALLESTER, Jose Antonio, 1837.
Un hiver a Majorque, SAND, George, 1839.
Viaje a la isla de Mallorca en el estio de 1845, CORTADA, Juan, 1845.
L'illa de la calma, RUSIÑOL, Santiago, 1919.
Del meu temps, FORTEZA i PINYA, Miquel, 1926-1962.
Babels i Babilònics, FUSTER i ORTELLS, Joan.
Diari 1957-58, FUSTER i ORTELLS, Joan
A dead branch on the tree of Israel, GRAVES, Robert, 1957.
Memòria chueta, SEGURA AGUILÓ, Miquel. 1994.
La nissaga d'un chueta, CORTÈS, Llorenç. 1995.
Històries del Carrer, FORTEZA, Conxa. 2006.
Raíces chuetas, alas judías, SEGURA AGUILÓ, Miquel. 2007.
Historia de los judíos mallorquines y de sus descendientes. CORTÉS, Gabriel,1985
Los chuetas mallorquines, PORCEL,Baltasar,1986
L'Endogàmia dels xuetes de Mallorca, PORQUERES, Enric, 2001
Els descendents dels jueus conversos de mallorca, FORTEZA, Miquel,1972